Karper info
TopArtikelen
Aantal Bezoekers

   Bezoekers

   Bezoekers online


Spiegelkarperproject 2007

Spiegelkarperproject Vinkeveen Op 15 december 2007 was het dan zover, de aankomst van de vrachtwagen uit Frankrijk met 250 Kg spiegelkarpers. Het was een drukte van belang want Vinkeveen was tevens het afleverpunt voor enkele kleinere projecten in de omgeving van Vinkeveen. De 127 spiegelkarpers voor Vinkeveen werden zoals te doen gebruikelijk stuk voor stuk gefotografeerd onder vermelding van gewicht en lengte. Gemiddeld bleken deze 'fransen' zo'n 2 Kg te wegen, een stuk meer dan de 850 gram van vorig jaar. De overlevingskans is daardoor veel groter. Om de vissen -in afwachting van het fotograferen- een goed onderkomen te bezorgen was een soort vijver gemaakt waarin de vissen tijdelijk verbleven. De vissen zijn vooraf op ziektes gechecked in gezond bevonden. De komende tijd moet blijken of de vissen teruggemeld gaan worden, zodat we kunnen vaststellen hoe de groei is. Dus meld iedere gevangen spiegel uit de Vinkeveense Plassen bij ons , vergezeld van een foto van de linkerflank en vangstplaats, gewicht, lengte, datum en je naam. Omdat de planning was 100 Kg per jaar uit te zetten (over maximaal 5 jaar), zullen we komend jaar geen uitzetting doen. Bijgaande foto's geven een impressie van de uitzetting die geolied door projectleider Martin Doelman was georganiseerd. Met dank aan alle vrijwilligers in het bijzonder de dame (Monique) van de haven Wilgenhoek die koffie bracht.

kijk voor de foto's op de site van de algemene weesper hengelaars bond klik hier!!! en klik op Spiegelkarperproject.

Spiegelkarperproject 2007

In november 2006 is het spiegelkarperproject Vinkeveense Plassen van start gegaan.

Dit project, wat in ieder geval 5 jaar zal lopen is het tweede project van de Algemene Weesper Hengelaarsbond die immers al een project heeft lopen op de Amstelboezem en de Naardertrekvaart.

Op 18 oktober en 18 november 2006 zijn in totaal 110 karpers uitgezet met een gemiddeld gewicht van ruim 900 gram, dus in totaal 100 Kg. Projectleider is Martin Doelman, een enthousiaste Vinkevener die uiteraard ook zelf op karper vist.

Huidige karperbestand op Vinkeveen De karpervisserij op de plassen is populair vanwege de grote exemplaren die er rond zwemmen.

De AWHB is al op deze populariteit ingesprongen door het via een extra vergunning mogelijk maken met 3 hengels te (nacht)vissen.

Maar er moet natuurlijk ook beleid worden gevoerd op de karperpopulatie.

De huidige bezetting is een mix van oude uitzettingen (spiegelkarpers en schubkarpers) en natuurlijke aanwas (meestal schubkarpers).

Door de veranderde waterkwaliteit komt natuurlijke aanwas steeds minder vaak voor.

Daarvoor is het water namelijk te helder en kleine karper is in helder water kwetsbaar voor snoek.

Incidenteel vindt wel aanwas van schubkarper plaats vanuit aangrenzende polders waar de omstandigheden voor paai en opgroei wat beter zijn.

In het bijzonder spiegelkarper wordt daarom steeds schaarser, en ook al worden karpers soms meer dan 30 jaar oud, enkele procenten van de populatie sterft jaarlijks een natuurlijke dood.

Er geldt al een meeneemverbod voor karper op de plassen.

Met het spiegelkarperproject wordt geprobeerd de populatie op een aantrekkelijk een duurzaam bij de plassen passend niveau te brengen.

De uitzet is conform het geldend visstandbeheersplan.

Doelstelling Doelstelling is om gedurende 5 jaar jaarlijks ca. 90 Kg spiegelkarpers uit te zetten en volledig te monitoren.

Niet alleen wordt de belangrijke karpervisserij op de Plassen weer voor de komende decennia een belangrijke impuls gegeven, ook zal het project nuttige informatie verschaffen over verspreiding en groei.

Er wordt samengewerkt met het project in Wilnis, zodat karpers die de plassen hebben verlaten ook daar kunnen worden getraceerd.

De dichtheid is bewust heel laag gehouden en is conform de richtlijnen van de Karperstudiegroep Nederland.

De plassen zijn 900 hectare groot zodat jaarlijks 1 Kg vis per hectare wordt toegevoegd maar een viswater als de Vinkeveense Plassen kan makkelijk 125 Kg vis per hectare bevatten.

Tussentijdse resultaten worden verkregen door terugmeldingen te vergelijken met de uitgezette vis, zodat kan worden getoetst of de groei van de karpers naar wens verloopt.

De bedoeling is om een bestand op te bouwen wat bestaat uit 40 % spiegelkarpers en 60 % schubkarpers.

Uitzet De vissen zijn van het zogenaamde Valkenswaardspiegel-type en een klein deel betreft duitse rassen.

Deze 2 zomerige vissen van ca. 1 Kg worden steekproefsgewijs door de kweker gecontroleerd op visziekten.

In totaal zijn 110 karpers gewogen, gemeten, gefotografeerd en uitgezet.

Financiering is geheel mogelijk uit de opbrengsten van de 3-hengelvergunningen en aldus komt dat de karpervissers weer ten goede.

 

Terugmeldingen

Via het unieke beschubbingspatroon van elke individuele vis kunnen ze bij een hervangst worden herkend.

Vangers van een spiegelkarper (groot of klein) wordt verzocht de linkerflank te fotograferen en de foto te sturen aan : (LET OP : vermeld ook plaats, datum, lengte, gewicht en je naam)

Martin Doelman Martin.Doelman@casema.nl Of aan de AWHB : awhb@override.nl

ovv spiegelkarperproject Vinkeveen

Per post mag ook : Postbus 5083 1380 GB Weesp

bron: http://www.awhb.nl/spiegelkarperproject-nieuw.htm


Creatie datum : 21/09/2008 : 21:41
Laatste wijziging : 31/03/2009 : 12:58
Categorie : De Vinkeveense Plassen
Pagina gelezen 9294 keren


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina


Er heeft nog niemand gereageerd.


Dit zijn de laatst gevangen karpers door mij.


10-07-2010 3 pond 3-07-2010 12 pond 13-06-2010 24 pond 30-05-2010 18 pond 08-10-08 24 pond 08-08-08 8 pond 08-07-08 16 pond 08-04-08 6 pond

Deze foto's zie je groter in het fotoboek en nog veel meer.

Contact me

email.jpg

 
karper films

Boven